Boodskappe

  • LET WEL: NET EEN REKENING PER GESIN
  • HIERDIE WEBWERF IS VIR DIE GERIEF VAN DIE GEBRUIKER, DIE VOLGENDE VOORWAARDES GELD EGTER:

Terme en Voorwaardes

ALGEMEEN

SKRYFBEHOEFTES IS NIE TERUGBETAALBAAR NIE.
OUERS MOET ENIGE NAVRAE OF PROBLEME MET BOEKWINKEL SELF UITSORTEER.
ALLE VOORRAAD IN WINKEL IS AFHANKLIK VAN DIE BESKIKBAARHEID DEUR VERSKAFFERS. TEKORTE WORD DAN OP TERUGBESTELLING GEPLAAS EN IN DIE KLAS UITGEDEEL.
SLEGS ELEKTRONIESE BESTELLINGS WORD AANVAAR. GEEN PAKKETTE WORD UITGEDEEL VOORDAT VOLLE BETALING ONTVANG IS NIE. VOORSIEN ASB BEWYS VAN BETALING OM TE VERIFIEER/BEVESTIG.
PRYSLYS GELDEND TOT EINDE JANUARIE 2020. DIE VERANDERING IN WISSELKOERSE KAN PRYSE BEINVLOED.
AKKURATE INLIGTING EN VERWYSINGSNOMMERS IS NOODSAAKLIK VIR DIE GLADDE VERLOOP VAN BESTELLINGS EN BETALINGS. INDIEN 'N VERKEERDE VERWYSING GEBRUIK IS MET DIE BETALING MOET DIE BOEKWINKEL DADELIK IN KENNIS GESTEL WORD.
BESTELLINGS NA DIE AFSNYDATUM BEINVLOED BOEKE SE BESKIKBAARHEID. DUS KAN 'N WAGPERIODE ONTSTAAN VIR DIE ONTVANGS VAN BETROKKE TITELS.
AFSNYDATUM VIR BESTELLINGS: 5 NOVEMBER 2019 OM 18h00. DIE WEBBLAD OPEN WEER OP 3 DESEMBER 2019 OM 08H00. GEEN VERANDERINGE KAN HIERNA AANGEBRING WORD NIE.
MY TOWER LABEL PAKKET BESTELLINGS SLUIT 13 DESEMBER 2019.
DIT IS U AS OUER SE VERANTWOORDELIKHEID OM ONS IN KENNIS TE STEL VAN ENIGE BESTELLING KANSELLASIES VOOR 28 OKTOBER 2019.

BETALINGS

'N 25 % DEPOSITO MOET BETAAL WORD WANNEER U BESTEL OM U BESTELLING TE BEVESTIG.
DIE DEPOSITO IS NIE TERUG BETAALBAAR NIE.
DEPOSITO DIREK IN BANKREKENING (INLIGTING WORD OP WEBWERF AANGEDUI). NB! GEBRUIK ASSEBLIEF DIE KORREKTE VERWYSINGSNOMMER.
GEEN KONTANTBETALINGS WORD BY BOEKWINKEL AANVAAR NIE. SLEGS KAART, INTERNETBETALINGS EN "INSTANT EFT" OF 'N DIREKTE BANKDEPOSITO (INLIGTING WORD OP WEBWERF AANGEDUI). VERMY ASSEBLIEF KONTANT INBETALINGS WEENS BANKKOSTES. ALLOKERING VAN BETALINGS NEEM TOT 72 UUR OM OP U REKENING TE REFLEKTEER.
TOTALE BEDRAG MOET TEEN 30 OKTOBER 2019 BETAAL WEES.
TERUGBETALINGS ("Refunds") WORD SLEGS OP MAANDEINDE GEDOEN.

AFHAAL VAN PAKKETTE

PAKKETTE WORD UITGEDEEL BY DIE SKOOL OP 4 NOVEMBER 2019 VANAF 07H00 T0T 19H00. GEEN BETALINGS KAN GEMAAK WORD OP DIE UITDEELDAG NIE.
PAKKETTE MOET MET AFHAAL NOUKEURIG NAGEGAAN WORD VOOR DIT IN BESIT GENEEM WORD. BOEKWINKEL AANVAAR GEEN TEKORTE IN PAKKETTE, NADAT DAARVOOR GETEKEN IS NIE. PROBLEME EN TEKORTE MOET DADELIK REGGESTEL WORD DIE DAG WAT U DIE PAKKET ONTVANG.
BESTELLINGS VANAF 3 DESEMBER 2019: KLIENTE SAL VIA SMS GEKONTAK WORD WANNEER PAKKET GEREED IS.

UITSTAANDE REKENINGE

DIT BLY U AS OUER SE VERANTWOORDELIKHEID OM U UITSTAANDE REKENING TE VEREFFEN.