Boodskappe

  • LET WEL: NET EEN REKENING PER GESIN
  • HIERDIE WEBWERF IS VIR DIE GERIEF VAN DIE GEBRUIKER, DIE VOLGENDE VOORWAARDES GELD EGTER:

Terme en Voorwaardes

Records: 24

ALGEMEEN

SLEGS ELEKTRONIESE BESTELLINGS WORD AANVAAR.
OUERS MOET ENIGE NAVRAE OF PROBLEME MET BOEKWINKEL DIREK UITSORTEER.
ALLE NAVRAE HET 'N WAGPERIODE VAN 48 UUR.
BOEKE WAT NIE TYDENS VERPAKKING BESKIKBAAR IS NIE, SAL IN DIE KLAS UITGEDEEL WORD ( 2021)
GEEN BESTELLING IS TERUGBETAALBAAR NIE.
BELANGRIK!! BOEKWINKELS BY SKOLE TYDELIK GESLUIT ( A.G.V PANDEMIE) ONS IS TELEFONIES OF PER EPOS BESKIKBAAR VAN 07H00-17H00. (MAANDAE TOT VRYDAE).
VOORRAAD VIR VERPAKKING IS AFHANKLIK VAN DIE BESKIKBAARHEID BY VERSKAFFERS. TEKORTE WORD OP TERUGBESTELLING GEPLAAS EN IN DIE KLAS UITGEDEEL.(2021)
SOMMIGE BOEKE HET 'N WAGPERIODE VAN 6 WEKE. VERPAKKING VIND PLAAS WANNEER AL DIE BESKIKBARE BOEKE IN VOORRAAD IS.
GEEN PAKKETTE WORD VERPAK OF AFGELEWER, VOORDAT U BOEKWINKELREKENING NIE TEN VOLLE VEREFFEN IS NIE .
PRYSE KAN BEINVLOED WORD DEUR DIE WISSELKOERS.DIT MAG DIE FINALE AANKOOP PRYS VAN DIE PAKKET AFFEKTEER.
AKKURATE INLIGTING EN VERWYSINGSNOMMERS IS NOODSAAKLIK VIR DIE GLADDE VERLOOP VAN BESTELLINGS EN BETALINGS. INDIEN 'N VERKEERDE VERWYSING GEBRUIK IS, MOET DIE BOEKWINKEL DADELIK IN KENNIS GESTEL WORD.
OUERS BEPAAL HULLE EIE METODE VAN AFBETALING. LET WEL VOLLEDIG BETAALDE BESTELLINGS IN JANUARIE 2021 MAG 'N POTENSIELE WAGPERIODE VEROORSAAK. BESTEL EN BETAAL VOOR 30 NOVEMBER 2020, 12H00 EN STAAN 'N KANS OM JOU VOLLEDIGE PAKKET SE GELD TERUG TE ONTVANG

BETALINGS

BOEKE WORD EERS VERPAK AS BOEKWINKELREKENING TEN VOLLE VEREFFEN IS.
BAIE BELANGRIK DIS DIE OUER SE VERANTWOORDELIKHEID OM SEKER TE MAAK DAT BETALINGS REFLEKTEER OP DIE BOEKWINKEKLREKENING. (REKENINGS SAL OPGEDATEER WORD 72 UUR NA BETALING) BOEKWINKELS WORD KONTANTVRY BEDRYF. SLEGS KAART, INTERNETBETALINGS EN "INSTANT EFT" OF 'N DIREKTE BANKDEPOSITO WORD AANVAAR.
TERUGBETALINGS ("Refunds") ( BV.SKOOLVERLATERS) WORD SLEGS OP MAANDEINDE GEDOEN.

AFLAAI VAN PAKKETTE

VERPAKKING SAL VANAF EINDE OKTOBER PLAASVIND. U SAL IN KENNIS GESTEL WORD WANNEER U PAKKET BY AANGEDUIDE ADRES AFGELEWER WORD.DIT IS BAIE BELANGRIK DAT ALLE INLIGTING OP WEBWERF KORREK IS. INDIEN 'N FOUTIEWE ADRES VERSKAF IS, SAL ALTERNATIEWE REELINGS MET KOSTE GETREF MOET WORD.
BINNE 48 UUR NA AFLEWERING KAN FOUTE AANGEMELD WORD AAN DIE BOEKWINKEL. GEEN UITSONDERINGS. VERPAKKINGS FOUTE SAL REGGESTEL WORD. TEN SPYTE VAN ONS KWALITEITSVERSEKERINGSPROSES SLUIP DAAR TOG FOUTE IN. DOEN ASB 'N VOORRAADOPNAME VAN DIE ITEMS, SO SPOEDIG MOONTLIK NA ONTVANGS VAN DIE PAKKET.

UITSTAANDE REKENINGE

DIT BLY U AS OUER SE VERANTWOORDELIKHEID OM U UITSTAANDE REKENING TE VEREFFEN. GEEN NUWE PAKKETTE WORD GEPROSESSEER OP UITSTAANDE REKENINGE NIE.

NAAMPLAKKERS

FOUTIEWE PLAKKERS IS VIR DIE KLIENT SE REKENING.